Enquestes de satisfacció CatSalut

En aquest apartat pot descarregar i consultar les enquestes del CatSalut de satisfacció de l'usuari: