Normativa

Es recomana desconnectar el telèfon mòbil dins l’Hospital doncs poden interferir en determinats aparells.

Per respecte a la resta de pacients i a les persones que ens envolten. Per a la seguretat i la higiene de l’Hospital NO FUMI, gràcies. Recordi que la llei prohibeix fumar als centres sanitaris.

Eviti les converses en veu alta i els sorolls de ràdio i de TV. El silenci és important per a la seva recuperació. Respecti el descans dels altres pacients.

També recomanem no romandre en els passadissos per tal de facilitar la tasca del personal.

Durant la seva estada, el metge li prescriurà la medicació que vostè necessiti. No cal que porti cap medicació de casa, així com tampoc ha de prendre cap medicament pel seu compte i sense autorització. No obstant, és important portar anotada la medicació que estigui prenent al seu ingrés i facilitar aquesta informació al metge o la infermera de la planta.

És important que indiqui a la infermera si fa cap dieta especial: diabetis, sense sal, etc. Hem procurat que el règim alimentari sigui l’adequat per a vostè. No és convenient que els seus familiars o visitants li portin aliments o begudes. Si té algun problema derivat de la dieta, comuniqui-ho a la infermera. Es possible que tingui poca gana o dificultats per a poder menjar. Permeti, o demani, que algun dels seus familiars o persones properes contribueixi a fer l’hora dels àpats més fàcil i agradable. Segur que estaran contents de poder col•laborar.

L’Hospital no disposa de bar o cafeteria, però a la planta baixa hi trobaran màquines de begudes fredes (aigua, refrescos, etc.) i de begudes calentes (cafè, te, etc.). També hi ha una màquina d’aliments sòlids: entrepans, pastissets, etc.

Per la seva indefensió davant d’agents infecciosos, aconsellem no portar a les plantes d’hospitalització els infants menors de 7 anys.

Les habitacions disposen de televisió i telèfon que funcionen amb monedes.

L’Hospital no subministra cap mena d’aparell ortopèdic. El metge li expedirà el document PAO, que haurà de ser validat administrativament pel CatSalut, via Internet; aquest tràmit li farem des de l’Hospital. El PAO, fa funcions de recepta, on hi consta l’aportació econòmica que vostè ha de fer. Haurà de lliurar aquest document a l’ortopèdia que li subministri l’aparell ortopèdic. Els assegurats del CatSalut tenen a la seva disposició un llistat de les ortopèdies més properes on podran escollir el subministrador.

A la planta baixa, a la sala d'urgències, a la primera planta i segona planta hi trobarà unes bústies de suggeriments on podrà dipositar-hi el seu. També pot utilitzar les bústies per dipositar-hi l’enquesta d’hospitalització. Recordi, la seva opinió és molt important per a nosaltres.