Otorinolaringologia


Cap del servei:
Dra. Glòria Arias Cuchi

Línia assistencial

Presta atenció als pacients amb patologia de l’orella, nas i laringe.