Urologia


Servei encarregat de l’atenció integral de les patologies de l’aparell urinari i reproductor.

Cap del servei:
Dr. Antonio Rodríguez Casado

Línia assistencial

  • Patología Renal
  • Patología Ureteral
  • Patología Vesical
  • Patología Porstática
  • Patología Uretral
  • Andrología