Admissions

Admissions Hospital Sant Celoni

Servei bàsic en la dinàmica diària de l’Hospital.

Entre les seves diverses funcions hi destaquen:
  • La gestió dels llits
  • La programació de visites ambulatòries
  • La programació de proves complementàries
  • La programació de visites mèdiques i proves a altres centres
  • La comunicació de canvis i/o anul·lacions de visites o intervencions
  • La programació quirúrgica
  • La gestió administrativa de les llistes d’espera
  • La informació general de l’Hospital
  • Durant les 24 hores del dia es disposa d’una persona per a l’atenció al públic i la informació de caire general.

HORARI DE PROGRAMACIÓ DE VISITES I PROVES:

MOSTRADOR:
De dilluns a divendres de 10:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 18:00 h.

TELEFÒNICAMENT (938.670.317):
De dilluns a divendres: de 12:00 h. a 14:00 h. i de 15:00 h. a 19:00 h.