Farmàcia

Farmàcia de l'Hospital Sant Celoni

És un servei general clínic integrat funcionalment en l’equip multidisciplinari de la salut, amb l’objectiu d’aconseguir un millor resultat farmacoterapèutic .

Cap de Servei: Dra. Olga Curiel García


Horari assistencial: De 8:00h a 20:00h.