Quiròfan

Quiròfan de l'Hospital Sant Celoni

Cap d’Àrea d’Infermeria de Quiròfan: Judit Lobera

L’àrea quirúrgica està formada per 3 quiròfans (un de cirurgia menor, o cirurgia local, i 2 de cirurgia major) i una àrea de reanimació postquirúrgica.

Referent a la cirurgia major es fa tan activitat amb ingrés com de cirurgia ambulatòria.

Es treballa en torn de matí i tarda i es fan urgències les 24 hores.