Manteniment

Cap de Manteniment: Sr. Joan Trabal


El servei de manteniment vetlla per mantenir les instal·lacions del centre amb bon estat.
També realitza tasques de reparació, i gestions per millorar el confort del usuari.

Telèfon: 938.670.317 (extensió 2282)

Correu electrònic: manteniment@hsceloni.cat