Àrea d'influènciaGeogràficament, L’Hospital de Sant Celoni F P, es troba situat al nord-est del Vallès Oriental, tot tocant les comarques de la Selva (Girona) i el Maresme (Barcelona).

L’àmbit natural d’influència comprèn la subcomarca del Baix Montseny.

Administrativament, l’Hospital pertany a la Regió Sanitària de Barcelona.