Consell de direcció

Director gerent: Jordi Roca Comas

Dr Jordi Roca

Directora d'Infermeria: Ana Ventura GuarqueDirectora Econòmico-financera i de Serveis: Francesca García MartínezDirectora de Recursos Humans: Vanessa Sánchez PirelaDirectora de Relacions amb l'Usuari: Núria Pujol EnjuanesDirectora de Planificació i Processos: Olga Monclús Pagès