Els nostres recursos

Hospital de Sant Celoni

HOSPITAL DE SANT CELONI

 • 8 Boxs d’Urgències
 • 17 Consultoris
 • 47 Llits d’aguts
 • 2 Llits d’Hospital de Dia d’Aguts
 • 10 Places de Cirurgia Major Ambulatòria
 • 2 Quiròfans
 • 1 Quiròfan de Cirurgia Menor
 • 1 Sala de Mamografia
 • 1 Sala de TAC
 • 2 Sales d’Ecografia
 • 2 Sales de Radiologia

 • Sociosanitari

 • 27 Llits de Llarga Estada
 • 9 Llits de Convalescència
Hospital de Sant Celoni

CENTRE SOCIONANITARI VERGE DEL PUIG

 • 42 Llits de Llarga Estada
 • 10 Places Hospital de Dia
 • 10 Places Hospital de Dia Psicogeriàtriques
Hospital de Sant Celoni

HOSPITAL DE DIA INDALECI LOSILLA

 • 40 Places Hospital de Dia