Patronat de la fundació

President

Francesc Deulofeu Fontanillas

Vicepresident

Marià Perapoch Valls

Secretari

Joaquim Deulofeu Aymar

Vocals

Maria Blanché Tarragó
Maria Bofill Batlle
José Campos Mateo
Ferran Catarineu Prat
Miquel Olivet Montaner
Joaquim Prat Mora
Josep Quitet Torner
Joan Ventura Illa