Utilitzem 'cookies' pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. Acceptar Més informació

Altres comissions

Coordinador: Dr. Jordi Borràs


El Dr. Jordi Borras forma part del comitè de Bioètica de l'Hospital de Granollers representant a l'Hospital de Sant Celoni.
Al mes de gener de 2010 es va constituir la Comissió d'Igualtat; un grup de treball que té com a objectius principals elaborar, implantar i millorar el Pla d'Igualtat de l'Hospital.

Funcions:
  • Elaborar el pla d'Igualtat i donar-lo a conèixer a tot el personal d'una manera clara i pràctica, utilitzant els mecanismes de difusió (fulls informatius, correu electrònic, intranet, taulons d'anuncis, assemblees informatives, etc).
  • Vetllar, avaluar i supervisar de forma continuada l'acompliment i la gestió dels objectius definits en el Pla d’Igualtat, prenent les mesures necessàries per aconseguir-ho. Elaborar informes trimestrals dels objectius i progressos aconseguits.
  • Detectar zones grises i/o mancances de millores mitjançant enquestes que permetin redefinir el Pla d'Igualtat per millorar el seu desenvolupament.
  • Facilitar l'accessibilitat del personal a qualsevol membre de la comissió, i atendre i resoldre consultes relacionats amb el Pla i la Comissió d’Igualtat.
Periodicitat reunions:
Mensual
Funcions(segons la Llei de Prevenció de Risc Laboral - Art. 39):
  • Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos de l'empresa.
  • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, proposant a l'empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.
Per portar a terme aquestes funcions, el Comitè de Seguretat i Salut està facultat per a:
  • Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, realitzant les visites que estimi oportunes.
  • Conèixer els documents i informes necessaris, relatius a les condicions de treball, així com els procedents de l'activitat del servei de prevenció.
  • Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors/res, a fi de valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes.
  • Conèixer i informar la memòria i programació anual de serveis de prevenció.
El Comitè de Seguretat i Salut es reuneix 4 vegades l’any.