Si no pot veure correctament el contingut d'aquest E-mail cliqui al següent enllaç: http://www.hsceloni.cat/nadal20/nadal20.html